ஒரே மரத்தில் நாற்பது வகை பழங்களை காய்க்கச் செய்து அமெரிக்க வேளாண் விஞ்ஞானி சாதனை படைத்துள்ளார்.

அமெரிக்காவின் சைரகஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் சாம் வான் அகேன் என்பவர் தாவரவியல் பேராசிரியராகப் பணியாற்றி வருகி றார். இவர் தனது பண்ணை தோட் டத்தில் விதவிதமான மரங்கள், தாவரங்களை வளர்த்து வருகிறார்.

அவற்றில் குறிப்பிட்ட ஒரு மரத்தில் பல்வேறு விதமான பழங்களை காய்க்கச் செய்ய கடந்த 7 ஆண்டுகளாக தீவிர முயற்சி செய்தார். இதற்காக அந்த மரத்தில் வெவ்வேறு விதமான மரங்களின் தண்டுகளை இணைத்து வளர்த்து வந்தார். அந்த மரத்தில் தற்போது செரிஸ், பீச்சஸ், பிளம்ஸ், நெக்ரறின் என 40 வகையான பழங்கள் காய்த்து தொங்குகின்றன.

இதுகுறித்து அவர் கூறியபோது, சிறுவனாக இருக்கும்போதே இந்த எண்ணம் தோன்றியதாகவும் தற்போது அதனை செயல்படுத்தி யிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.